VOŠ a SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

VOŠ a SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov

Informace o instituci VOŠ a SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Škola za dobu své existence vychovala stovky odborníků a získala uznání a respekt mezi odbornou i laickou veřejností. Dokladem úspěšné práce jsou dosažené výsledky v odborných, sportovních a jazykových soutěžích v rámci okresu, regionu, České republiky i na mezinárodním poli.

Škola má k dispozici vedle klasických učeben rovněž odborné učebny pro stolničení a technologii, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky. Součástí zařízení školy je hotel Rekrea. Škola zajišťuje teoretické vyučování, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování v moderním komplexním zařízení.

V uzavřeném komplexu školy je internát pro studenty a žáky se vzdálenějším bydlištěm nebo komplikovaným dopravním spojením do školy.

Kde nás najdete?

Zobrazit